admin

קידוחי מחקר באקויפר רמת הגולן

קידוחי מחקר באקויפר רמת הגולן קידוחי מחקר באקויפר חברת עתיד קידוחים זכתה במכרז של רשות המים לקידוחי מחקר יונתן לבדיקת אקויפר חדש שנתגלה בזמן קידוחי החיפוש לנפט בגולן. הפרוייקט ינטר את האקוויפר ויבדוק היתכנות להפקות מים נוספות באזור. בנוסף תעשה בחודשים הקרובים בדיקת הפקה מאקויפר חבורת יהודה בעומק רב. https://www.atiddrill.co.il/wp-content/uploads/2019/07/WhatsApp-Video-2019-07-04-at-16.12.02.mp4

חיפוש נפט – קידוח נס 10

חיפוש נפט – קידוח נס 10 קידוח נס 10 חברת עתיד קידוחים קיבלה על עצמה לקדוח את קידוח נס 10 לחיפוש נפט בעומק של 2200מ’. הקידוח חצה את שכבות הבזלת העבות, שכבות חרסית וקירטון. הקדיחה נעשתה באויר דחוס ב 1450 המטרים העליונים ובבוץ מאווורר עד לעומק של 2200מ’. שיטה זו מאפשרת לדגום את נוזלי התצורה …

חיפוש נפט – קידוח נס 10 לקריאה »