קידוחי מחקר באקויפר רמת הגולן

קידוחי מחקר באקויפר

חברת עתיד קידוחים זכתה במכרז של רשות המים לקידוחי מחקר יונתן לבדיקת אקויפר חדש שנתגלה בזמן קידוחי החיפוש לנפט בגולן. הפרוייקט ינטר את האקוויפר ויבדוק היתכנות להפקות מים נוספות באזור.
בנוסף תעשה בחודשים הקרובים בדיקת הפקה מאקויפר חבורת יהודה בעומק רב.